Wall Mounted Boiler 155 kW

Control up to 16 devices with integrated cascade controller.

Fuel savings up to 109% with premix condensation technology

Form has been success send!

Airfel_duvar_tipi_kazan_2021

AIRFEL DUVAR TİPİ KAZAN A2HAL69AATR A2HAL100AATR A2HAL100AATR A2HAL100AATR A2HAL155AATR A2HAL190AATR
Verim ve Performans
Isıtma modunda maks-min ısıl yük kW 65-15 90-20 110-20 119-19 148-34 180-38
Isıtma modunda maks-min ısıl güç (80/60 C) kW 62-14 88-19 107-19 115-18 142-33 171-37
Isıtma modunda maks-min ısıl güç (50/30 C) kW 69-16 100-22 115-22 124-21 154-37 187-41
Tam yükte verim (80/60 C) % 96.2 94.7 97.5 96.4 96 95.1
Minimum yükte verim (80/60 C) % 93.7 94.8 94.8 94.8 96.2 96.4
Tam yükte verim (50/30 C) % 106.4 105.2 104.5 104.3 103.8 103.7
Minimum yükte verim (50/30 C) % 107.1 108.3 108.3 108 109.4 109.5
Kısmi (30%) yükte verim (30 C dönüş sıcaklığı) % 105.8 105.3 108.4 105.7 106.2 106.6
NOx Sınıfı   5
Maksimum ısıtma modu ayar sıcaklığı °C 80
Maksimum kullanım suyu ayar sıcaklığı °C 65
Maksimum ısı eşanjörü T koruma sıcaklığı °C 26
Tam yükte baca atık gaz basıncı Pa 230 230 260 180 210 190
Uygulama su basıncı (min-max) bar 0,8-6
Su direnci- T (10/20 C) mbar 300/125 220/110 360/160 360/160 275/160 300/150
Yapısal Özellikler
Su hacmi litres 6.5 8.5 8.5 10.5 12.5 14.5
Kuru ağırlık kg 65 82 88 103 130 167
Elektriksel Özellikler
Besleme V/Hz 230/50
Koruma Seviyesi IP IPX4D
Güç tüketimi W 160 160 190 310
Su ve gaz bağlantıları
Su giriş-çıkış çapları Ø 1’’ 1 ¼” 1 ½”  
Gaz girişi Ø ¾” 1 ¼”
Atık gaz çıkışı mm 80 100 100 110 125 160
Yanma değerleri
Baca uygulaması   B23,C63,C13,C33 B23, C63
Tam yükte yanma verimi % 98.2 98.2 98.3 98.3 98.2 98.1
Minimum yükte yanma verimi % 98.4 98.4 98.4 98.5 98.4 98.4
Tam yükte baca gazı sıcaklığı (80/60 C) C 59.3 60.8 62.3 59.9 59.7 61.4
Minimum yükte baca gazı sıcaklığı (80/60 C) C 58.7 56.4 56.3 55.3 57.3 56.3
Tam yükte baca gazı sıcaklığı (50/30 C) C 41.8 39.4 42.4 40.4 42.1 42.6
Minimum yükte baca gazı sıcaklığı (50/30 C) C 30.8 30.5 31.5 29.9 31.6 30.9
Tam yükte atık gaz çıkışı g/sec 29.5 38.4 41.7 48.7 62.6 77
Minimum yükte atık gaz çıkış hızı g/sec 9.6 11.8 13.4 14.6 19.7 24.5
CO2 at Pmax % 9.2 9.6 9.3 9.3 9.4 9.7
CO2 at Pmin % 9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2
Gaz Tipi ve Basıncı   Doğalgaz / 2H+G20-20 mbar

Wall Mounted Boiler 155 kW
Efficiency and performance
Max.-min. calorific load in heating mode
kW
148-34
Max.-min. calorific power in heating mode (80/600C)
kW
142-33
Max.-min. calorific power in heating mode (50/300C)
kW
154-37
Efficiency in full load (80/60 C)
%
96
Efficiency in minimum load (80/60 C)
%
96, 2
Efficiency in full load (50/30 C) 1
%
103, 8
Efficiency in minimum load (50/30 C)
%
109, 4
Efficiency in partial (30%) load (30 C return temperature)
%
106, 2
NOx Class
5
Maximum heating mode adjustment temperature
0C
80
Maximum utility water adjustment temperature
0C
65
Maximum heat exchanger T protection temperature
0C
26
Waste flue gas pressure in full load
Pa
210
Application water pressure (min-max)
bar
0, 8-6
Water resistance T (10/20 C)
mbar
275/ 160

Airfel_duvar_tipi_kazan_2021

AIRFEL DUVAR TİPİ KAZAN A2HAL69AATR A2HAL100AATR A2HAL100AATR A2HAL100AATR A2HAL155AATR A2HAL190AATR
Verim ve Performans
Isıtma modunda maks-min ısıl yük kW 65-15 90-20 110-20 119-19 148-34 180-38
Isıtma modunda maks-min ısıl güç (80/60 C) kW 62-14 88-19 107-19 115-18 142-33 171-37
Isıtma modunda maks-min ısıl güç (50/30 C) kW 69-16 100-22 115-22 124-21 154-37 187-41
Tam yükte verim (80/60 C) % 96.2 94.7 97.5 96.4 96 95.1
Minimum yükte verim (80/60 C) % 93.7 94.8 94.8 94.8 96.2 96.4
Tam yükte verim (50/30 C) % 106.4 105.2 104.5 104.3 103.8 103.7
Minimum yükte verim (50/30 C) % 107.1 108.3 108.3 108 109.4 109.5
Kısmi (30%) yükte verim (30 C dönüş sıcaklığı) % 105.8 105.3 108.4 105.7 106.2 106.6
NOx Sınıfı   5
Maksimum ısıtma modu ayar sıcaklığı °C 80
Maksimum kullanım suyu ayar sıcaklığı °C 65
Maksimum ısı eşanjörü T koruma sıcaklığı °C 26
Tam yükte baca atık gaz basıncı Pa 230 230 260 180 210 190
Uygulama su basıncı (min-max) bar 0,8-6
Su direnci- T (10/20 C) mbar 300/125 220/110 360/160 360/160 275/160 300/150
Yapısal Özellikler
Su hacmi litres 6.5 8.5 8.5 10.5 12.5 14.5
Kuru ağırlık kg 65 82 88 103 130 167
Elektriksel Özellikler
Besleme V/Hz 230/50
Koruma Seviyesi IP IPX4D
Güç tüketimi W 160 160 190 310
Su ve gaz bağlantıları
Su giriş-çıkış çapları Ø 1’’ 1 ¼” 1 ½”  
Gaz girişi Ø ¾” 1 ¼”
Atık gaz çıkışı mm 80 100 100 110 125 160
Yanma değerleri
Baca uygulaması   B23,C63,C13,C33 B23, C63
Tam yükte yanma verimi % 98.2 98.2 98.3 98.3 98.2 98.1
Minimum yükte yanma verimi % 98.4 98.4 98.4 98.5 98.4 98.4
Tam yükte baca gazı sıcaklığı (80/60 C) C 59.3 60.8 62.3 59.9 59.7 61.4
Minimum yükte baca gazı sıcaklığı (80/60 C) C 58.7 56.4 56.3 55.3 57.3 56.3
Tam yükte baca gazı sıcaklığı (50/30 C) C 41.8 39.4 42.4 40.4 42.1 42.6
Minimum yükte baca gazı sıcaklığı (50/30 C) C 30.8 30.5 31.5 29.9 31.6 30.9
Tam yükte atık gaz çıkışı g/sec 29.5 38.4 41.7 48.7 62.6 77
Minimum yükte atık gaz çıkış hızı g/sec 9.6 11.8 13.4 14.6 19.7 24.5
CO2 at Pmax % 9.2 9.6 9.3 9.3 9.4 9.7
CO2 at Pmin % 9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2
Gaz Tipi ve Basıncı   Doğalgaz / 2H+G20-20 mbar

Wall Mounted Boiler 155 kW
Efficiency and performance
Max.-min. calorific load in heating mode
kW
148-34
Max.-min. calorific power in heating mode (80/600C)
kW
142-33
Max.-min. calorific power in heating mode (50/300C)
kW
154-37
Efficiency in full load (80/60 C)
%
96
Efficiency in minimum load (80/60 C)
%
96, 2
Efficiency in full load (50/30 C) 1
%
103, 8
Efficiency in minimum load (50/30 C)
%
109, 4
Efficiency in partial (30%) load (30 C return temperature)
%
106, 2
NOx Class
5
Maximum heating mode adjustment temperature
0C
80
Maximum utility water adjustment temperature
0C
65
Maximum heat exchanger T protection temperature
0C
26
Waste flue gas pressure in full load
Pa
210
Application water pressure (min-max)
bar
0, 8-6
Water resistance T (10/20 C)
mbar
275/ 160
Structural Features
Water volume
liter kg 1
12, 5 130
Dry weight
kg
130
Electrical Features
Feeding
V/ Hz wl
230/ 50
Protection Level
IP
IPX4D
Power consumption
W
310
Water and gas connections
Water inlet-outlet diameters
Gas inlet 1
¾
Waste gas outlet
mm
125
Combustion values
Flue application
B23, C63
Combustion efficiency in full load
%
98, 2
Combustion efficiency in minimum load
%
98, 4
Flue gas temperature in full load (80/60 C)
C
59, 7
Flue gas temperature in minimum load (80/60 C)
C
57, 3
Flue gas temperature in full load (50/30 C)
C
42, 1
Flue gas temperature in minimum load (50/30 C)
C
31, 6
Waste gas outlet in full load
g/ sec
62, 6
Waste gas outlet speed in minimum load
g/ sec
19, 7
CO, at Pmax
%
9, 4
CO at Pmin
%
9, 1
Gas Type and Pressure
Natural Gas / 2H+G20-20 mbar